គណិតវិទ្យា


 1. លំហាត់​សតលីស​សម្រាប់​ការ​ប្រលង​អូឡាំព្យ៉ាដ​ គណិតវិទ្យា​អន្តរជាតិ​២០០៩​(1)
 2. កំណែ​លំហាត់​សមីការ​អនុគមន៍៖ IMO shortlist 1988
 3. លំហាត់​ឡូស៊ិច៖ បង​ប្អូន​ពីរ​នាក់​លក់​ចៀម​មួយ​ហ្វូង
 4. ចែក​លុយ​គ្នា​អ៊ីចឹង តើ​យុត្តិធម៌​ដែរ​រឺ​ទេ?
 5. ឡូស៊ិច៖ ថ្លឹង​៤ដង​រក​កាក់​ក្លែងក្លាយ
 6. ឡូស៊ិច៖ លើ​ក្ដារ​អុក តើ​សេះ​អាច​លោត​ជាន់​គ្រប់​ក្រលា​បាន​ដែរ​រឺទេ?
 7. លំហាត់​នព្វន្ត៖ សិស្ស​ពូកែ​អាមេរិច AIME ១៩៩៥
 8. កំណែ​លំហាត់​សិស្ស​ពូកែ​គណិតវិទ្យា​ភ្នំពេញ​២០១០ (8)
 9. កំណែ​វិញ្ញាសា​សិស្ស​ពូកែ​គណិតវិទ្យា​អន្តរជាតិ​២០១០ (1)
 10. កំណែ​លំហាត់​សិស្សពូកែ​ភ្នំពេញ២០១០ (១៣)
 11. កំណែ​លំហាត់​សិស្ស​ពូកែ​ទូទាំង​ប្រទេស​ឆ្នាំ​២០០៩(៨)
 12. កំណែ​លំហាត់​សិស្ស​ពូកែ​ទូទាំង​ប្រទេស​ឆ្នាំ​២០០៩(14)
 13. លំហាត់​ពហុធា 2010-05-30
 14. លំហាត់​ពហុធា 2010-05-26
 15. លំហាត់​នព្វន្ត​- សិស្ស​ពូកែ​ឥណ្ឌា​ 2010
 16. គណិតវិទ្យា​សិស្ស​ពូកែ​ឥណ្ឌា​២០១០ (3)
 17. ធរណីមាត្រ៖ទ្រឹស្តីបទបន្ទាត់អឺលែ
 18. លំហាត់​វិសមភាព 10.01.02
 19. លំហាត់​វិសមភាព 09.12.26
 20. លំហាត់​នព្វន្ត 09.12.23
 21. លំហាត់​ធរណីមាត្រ 09.12.21
 22. វិសមភាព​វ៉ាន់​ ឃា
 23. លំហាត់​សិស្ស​ពូកែ​វៀតណាម ២០០២
 24. កំនែវិញ្ញាសា​គណិត(១)
 25. វិញ្ញាសា​សិស្សពូកែ​គណិតវិទ្យា​អន្តរជាតិ​២០០៩
 26. បង្ហា​ញថា​ sqrt(2) អសនិទាន​តាម​វិធី​ធរណីមាត្រ
 27. កម្ពុជា ២០០៩(១)
 28. កំនែ​លំហាត់​សិស្ស​ពូកែ​រុស្ស៊ី​២០០៨ (ថ្នាក់​ទី​១០ សំនួរ​ទី​៥)
 29. កំនែ​លំហាត់​សិស្ស​ពូកែ​បូស្នៀ​ហេសេ​កូវីណា២០០៨(៣)
 30. លំហាត់​លោការីត -សិស្ស​ពូកែ​AIME អាមេរិច​២០០៩
 31. លំហាត់​សមីការ​ឌីយ៉ូផង់ទីន x^2008+2008!=21^y
 32. លំហាត់សិស្ស​ពូកែ​Harvard MIT 2008
 33. វិញ្ញា​សា​គណិតវិទ្យា​សិស្ស​ពូកែ​ជប៉ុន​២០០៩
 34. កំនែ​វិញ្ញា​សា​គណិតវិទ្យា​សិស្ស​ពូកែ​ជប៉ុន​២០០៩​(១)
 35. កំនែ​វិញ្ញា​សា​គណិតវិទ្យា​សិស្ស​ពូកែ​ជប៉ុន​២០០៩​(៥)
 36. វៀតណាម​២០០៩
 37. បាល់កង់​វ័យ​ក្មេង ២០០៧
 38. ឥណ្ឌា ២០០៩
 39. អន្តរជាតិ ២០០៨
 40. អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច ២០០៨
 41. បាល់កង់​វ័យក្មេង ២០០៨
 42. កម្ពុជា-ភ្នំពេញ ២០០៨
 43. អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច ២០០៧
 44. អន្តរជាតិ​ ២០០៦
 45. អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច​២០០៦
 46. អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច​២០០៥
 47. អាស៊ី​ប៉ាស៊ីភិច ២០០៤
 48. អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច​២០០៣
 49. កម្ពុជា ភ្នំពេញ ២០០៣
 50. អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច​ ២០០២
 51. អាស៊ី​ប៉ាស៊ីភិច ២០០១
 52. អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច​ ២០០០
 53. អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច​ ១៩៩៩
 54. អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច​ ១៩៩៨
 55. កម្ពុជា ១៩៩៨
 56. បាល់កង់​​វ័យក្មេង​ ១៩៩៧
 57. អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច ​១៩៩៧
 58. អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច​ ១៩៩៦
 59. អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច​ ១៩៩៥
 60. អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច​ ១៩៩៤
 61. អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច​ ១៩៩៣
 62. អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច ​១៩៩២
 63. អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច​ ១៩៩១
 64. អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច​ ១៩៩០
 65. អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច ១៩៨៩
 66. កាណាដា ១៩៦៩
 67. អន្តរជាតិ​ ១៩៦៧
 68. អន្តរជាតិ ១៩៦៦
 69. អន្តរជាតិ ១៩៦៥
 70. អន្តរជាតិ​ ១៩៦៤
 71. អន្តរជាតិ​ ១៩៦៣
 72. អន្តរជាតិ​ ១៩៦២
 73. អន្តរជាតិ ១៩៦១
 74. អន្តរជាតិ ១៩៦០
 75. អន្តរជាតិ ១៩៥៩

40 Responses to គណិតវិទ្យា

 1. koet mony phakdey និយាយថា៖

  ចង់េអាយមានគណិតវិទ្យាទាក់ទងនឹងមុខវិទ្យាធនាគារ។សូមអរគុណ

 2. Sam និយាយថា៖

  To me , i feel suprise when i know that this bloge control a lot of excercise that i try to seach it for a long time.

 3. សេង​ សុភាសិត និយាយថា៖

  Your website so go good and very support my subject, Mathematic. Thank

 4. channry និយាយថា៖

  វាល្អណាស់!ដើមបីទុកជា ងកសារ

 5. Vit និយាយថា៖

  ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្ត វិបសាយបែបនេះណាស់ ព្រោះខ្ញុំបានព្យាយាម ស្វែងរកវា ជាយូរមកហើយ ..!
  ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តគណិតវិទ្យាម្នាក់ ខ្ញុំសំណូមពរឲ្យ លោករក្សា វិបសាយនេះ ជានិរន្ត …! អរគុណ

 6. សីហះmlc និយាយថា៖

  ខ្ញុំចង់ក្លាយជាសិស្សពូកែគណិតទូទាំងប្រទេសដល់ហើយ។សូមជួយណែនាំផង!

 7. សេង​ សុភាសិត និយាយថា៖

  សុំទោសលោកគ្រូ តើមានកំណែវិញ្ញសាសិស្សពូកែរាជធានីភ្នំពេញរឺនូវ?

 8. sk និយាយថា៖

  អរគុណ​ច្រើន

 9. sophon និយាយថា៖

  ចង់អោយមានលំហាត់គណិតវិទ្យាកម្រិតអនុវិទ្យាល័យស្របតាមកម្មវិធីថ្មីរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា

 10. ឧត្តម និយាយថា៖

  ខ្ញុំ​ចង់បានឯកសារទាក់ទងនឹងអាហារូបករណ៍​​​ សូមលោកគ្រូនែនាំខ្ញុំ​ផង!ៗ

 11. sophatkh និយាយថា៖

  ស្ដាយណាស់ បើកាលខ្ញុំនៅរៀនទី១២ បានស្គាល់វេបសាយទាក់ទងនឹងគណិតវិទ្យាល្អបែបនេះ ប្រហែលជាបាននិទ្ទេសល្អជាងនេះហើយ ។

 12. siensoksan និយាយថា៖

  សួរស្តីលោកគ្រូ!​ សូមជួយប្រាប់ពីវិធីសាស្រ្តរៀនគណិតឆាប់យល់ នឹង website for mathematics book download and how to find and download this book. សូមអគុណទុកជាមុនសំរាប់ចំលើយ និង​ ការណែនាំរបស់លោកគ្រូ។​​ ពីខ្ញុំសុខសាន……………

 13. siensoksan និយាយថា៖

  ខ្ញុំសូមអរគុណ!លោកគ្រូ បើខុសច្បាប់មិនត្រូវជាប់គុគលោកគ្រូ។ ប្រហែលជាមិនដល់ថ្នាក់នោះទេប្ញ។ ខ្ញុំនិងខិតខំសាកល្បង តែខ្ញុំទើបតែរៀនប្រើ​ Internet ប្រហែលជាមិនងាយបានជោគជ័យទេ។​តែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំនិងព្យាយាម។ អរគុណច្រើន សំរាប់ការចំនាយ ពេលវេលា កំលាំង​ និង ចំនេះដឹង សំរាប់ការជួយចែករំលែកខ្ញុំ ក៏ដូចជាយុវនិស្សិតខ្មែរទាំងអស់។

 14. siensoksan និយាយថា៖

  សួរស្តីលោកគ្រូ!​ សូមលោក​ គ្រូជួយ​ក្នុង​ការបង្ហាញពីរបៀបមើលសៀវភៅសិស្សពូកែងាយយល់។ ជាពិសេសរៀនគណិតវិទ្យាឆាប់ទទួលបាន និង​ យល់បានស៊ីជំរៅ។វាមានលក្ខណៈពិបាកក្នុងការស្វែងយល់បំផុត។ សូមអគុណ……………

 15. siensoksan និយាយថា៖

  លោកគ្រូ​ ! website នេះមានតែសៀវភៅដាក់លក់និង អត់មាន freeទេ។​ អូ លោកគ្រូខ្ញុំគ្មានជំនាញក្នុងការ download នេះទេ សូមជួយណែនាំផង។ អគុណ……………

 16. hokhy និយាយថា៖

  វ៉ែបសាយ​នេះមានតែលំហាត់​ធំ។សូមលោកគ្រូជួយដាក់លំហាត់សិស្សពូកែថ្នាក់ទី៩​​​ផង។បានទេ?សូមអរគុណទុកជាមុន……………………………..

 17. mey និយាយថា៖

  ខ្ញុំចង់អោយលោកគ្រូ ប្រាប់ពីរបៀបរៀនធ្វើយ៉ាងម៉េចអោយពូកែ​​ ហើយខ្ញុំចង់អោយប្រាប់ពីរបៀបធ្វើលំហាត់ផងដែរ។សូមអរគុណ…..

  • ma bora និយាយថា៖

   ១.ជាដំបូងត្រូវយល់ពីបញ្ញាតិ និងទ្រឹស្តីបទរបស់មេរៀននីមួយៗអោយច្បាស់សិន។  (កុំប្រកាន់ខ្លួនថារៀនថ្នាក់ខ្ពស់ហើយ មិនចង់មើលថ្នាក់ក្រោមជាង)
   ២.រៀនស្រាវជ្រាវលំហាត់ខ្លួនឯង ដោយមើលពីងាយៗទៅលំបាក
   ៣.កុំភ្លេចស្វែងរកគន្លឹះ និងរបៀបដោះស្រាយ
   ៤.ហាត់អនុវត្ត(សំណួរបីត្រូវមានជានិច្ច៖​ តើប្រធានលំហាត់សួររកអី?  តើលំហាត់បានប្រាប់អីខ្លះ? តើយើងត្រូវរកអ្វីទៀតដែលអាចឈានដល់ចំលើយ?)
   ៥.ត្រូវចាំថា៖ខ្សោយ មកពីខ្លាច មកពីខ្មាស់ និងមកពីខ្ជិល!!!!!!

 18. លាងស្រស់ និយាយថា៖

  ដើម្បីពូកែ គួរ
  ១​ ​ធ្វើលំហាត់ឲយបានអតិបរមា
  ២ មើល អាន គិត​បានច្រើន
  ៣ កុំចំនាយពេលយូរ​ពេក ដែលឥតប្រយោជន៏
  ៤​ កុំមានស្នេហា
  ៥​ រៀន រៀន ហើយរៀនទៀត
  ៦​ បន្តការរៀន
  ៧ ខិតខំទៀត
  ៨ រៀនទៀត
  ៩ រៀន រៀន ហើយរៀនទៀត
  ១០ រៀន រៀន ហើយរៀនទៀត
  ១១​រៀន រៀន ហើយរៀនទៀត

 19. leakhena និយាយថា៖

  Wow! I tried to find the website like this for long time. It so useful.

 20. Ly Sophearith និយាយថា៖

  សូមអរគុណ​លោកគ្រូដែលបាន​រៀបវេបសាយនេះឡើងវាពិតជាល្អណាស់។

 21. senghour និយាយថា៖

  អរគុណ​លោកគ្រូវាល្អណាស់សំរាប់មនុស្ស​ដូចខ្ញុំ

 22. Chhun និយាយថា៖

  I really appreciate U guide, and thank you for all you post for Khmer students.
  Thank you so much. I hope U keeping to post its.

 23. soneat និយាយថា៖

  តើមានលំហាត់ចំនួនកុំផ្លិចទេ​?សូមអរគុណ

 24. kun និយាយថា៖

  សូមជួយប្រាប់ផងថា​

 25. kun និយាយថា៖

  what time is it? you are feeling?

 26. Raksmie និយាយថា៖

  តើលោកគ្រូមានវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេសផ្នែក អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរដែរឬទេ ?

 27. Ny Veit និយាយថា៖

  ពិតជាមានប្រយោជន៍មែន​
  ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានឃើញកូនខ្មែរខំរៀនចឹង
  ខ្ញុំនឹងខំរៀនឲ្យដូចបងៗចឹង​ 🙂

 28. Ny Veit និយាយថា៖

  I want to get more lessons and useful exercise with Matrix , or Probable, and more about Mathimatiqe to appear in the internet to cover all website that not good ……. Hope i’ll see soon 🙂

 29. Chan Borey Chet® និយាយថា៖

  ជាខ្មែរម្នាក់ត្រូវចេះមុខវិជ្ជាដូនតាទុកជួនកូនចៅជំនាន់ក្រោយ។

 30. sotun និយាយថា៖

  សូមលោកគ្រូជួយណែនាំលំហាត់សំរាប់ត្រៀមប្រលងចេញទៅក្រៅប្រទេសផង

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s