ទស្សនៈ​ពិភព​លោក​ចំពោះ​ស្រុក​ខ្មែរ​តាម​រយៈ Google


នៅ​​លើ Google ខ្ញុំ​សាក​សរសេរ​ពាក្យ​ “Why cambodia ” ខ្ញុំ​ទទួល​បាន ឃ្លា​ពេញ​និយម​ដែល​គេ​ធ្លាប់​រក​នៅ​លើ Google រួច​មក​ហើយ ដូច​ក្នុង​រូប​ខាង​ក្រោម៖ Why cambodia is poor, why cambodian genocide happened, why cambodian genocide”

ពេញ​និយម​ជាង​គេ គឺ Why Cambodia is poor !!!!!

Yes we are.

Advertisements

About វិចិត្រ

ជា​ខ្មែរ​ម្នាក់ ជា​មនុស្ស​ម្នាក់ ធម្មតា​ដូច​មនុស្ស​ឯ​ទៀត​ដែរ
អត្ថបទនេះត្រូវបាន​ផ្សាយក្នុង ទស្សនៈ។ ប៊ុកម៉ាក តំណភ្ជាប់​អចិន្ត្រៃ​យ៍​

18 Responses to ទស្សនៈ​ពិភព​លោក​ចំពោះ​ស្រុក​ខ្មែរ​តាម​រយៈ Google

 1. posoky ថា:

  ក្រៅស្រុកវាលឺតែចឹងអែង មកពីពួកនឹងអត់ដឹងថា ស្រុកខ្មែរយើងជាញឹកញយ សម្តេចដឹកនាំរូបណាក៍ស្រែកប្រាប់ថាស្រុកខ្មែរ រីកចំរឿន អភិវឌ្ឈន៍ ឥតឈប់ឈរ សន្តិសុខពេញទី គ្មានចារកម្ម ។ល។

 2. តែម៉េចបាន​ជាញ៉ុម​សាក​ល្បង​វាយ Why Cambodia ក្នុង​ Google Search ដែរ​ តែ​អត់​ឃើញឃ្លា​បំពេញ​ស្រេច​ហ្នឹង​ដែរ​អញ្ចឹង? ធ្វើ​យ៉ាង​ម៉េច​បាន​ឃើញវា​ទៅ​ លោក​គ្រូ?

 3. តាមពិត​មក​ពី​ញ៉ុម​ប្រើ google.com.kh​ ចឹង​បានជា​អត់​ឃើញ 😀 ….my bad

 4. ម៉ន ថា:

  cambodia is not so poor, នៅមានវាំងដែរតើ ។ កាលខ្ញុំទៅលេងភ្នំពេញ មិនចង់ទាំងហានមើលរបងផ្ទះគេផង ។ អ្នកមានគេ គឺពិតជាមានហើយឡូយថែមទៀត តែចំពោះអ្នកក្រវិញ នៅប្រទេសណាក៏មានមិនអន់ដែរ ។

  • sambatt ថា:

   នៅមានវាំងមានន័យថាខ្មែរមិនជាក្រពេកឫ?
   វាំងអត់់មានអីទេ..មានមាសប្រាក់់បន្តិចបន្តួចសំរាប់់តែតាំងពិពណ៌ប៉ុណ្ណោះ
   ចាញ់់អង្គរវត្តនិងប្រាសាទបុរាណខ្មែរនានានៅជុំវិញនោះដែលរដ្ឋអាចទាញយកបាន
   ប្រាក់់ចំណូលច្រើនសន្ធឹកពីពួកទេសចរ។ប៉ុន្តែគួរអោយអនិចា្ចរព្រោះប្រាក់់ចំណូលទាំងនោះ
   មិនបានអ្វីជាដុំកំភួនសំរាប់់ជួយស្រោចស្រង់់ភាពក្រីក្ររបស់់ប្រទេសខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅ
   តែបានដល់់ពួកអ្នកមានបុណ្យសក្ដិ មានអំណាច ព្រមទាំងយួនដែលក្រេបប្រយោជន៏គ្រប់់បែបយ៉ាងពីប្រទេសខ្មែរ..ហើយការហូរចូលនៃអាណិកជនវៀតណាម
   មករស់់នៅស្រុកខ្មែរគឺធ្វើអោយខ្មែរកាន់់តែក្រព្រោះដណ្ដើមការងារខ្មែរសំខាន់ៗហើយដោយអំណាចគេកិន
   យើងធ្វើអោយយើងគ្មានសំណាងសំរេចការអ្វីបានតាមការប្រាថ្នារបស់់ខ្មេរយើង..ចឹងខ្មែរនឹងនៅតែក្រ..
   ព្រោះថានៅក្រចងទើបគេស្រួលត្រួតសង្កត់់ពីលើ។ចង់់អោយខ្មែរងើបចេញពីភាពក្រីក្រមានតែចេញពីភាពសង្កត់់
   របស់់យួននេះ ទើបមានផ្លូវនឹងទៅរកភាពជឿនលឿន។ហេតុដែលនាំអោយខ្មែរក្រព្រោះយើងចាញ់់បោកគេ..
   គេនាំយើងបះបោរកៀកកកៀកស្មាគ្នាទៅវាយបារាំង អាមេរិកចេញអោយអស់់ពីឥណ្ឌូចិន…ទៅណា..មិន
   ស្រួល? គេចចក(តែខ្មែរយើងមើលមិនឃើញថាគេចចកទេ!) បបួលយើងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលទៅដេញខ្លា តោចេញអោយអស់់រួច ទើបគេ្សរួលធ្វើការ។ខ្លា និងតោ (បារាំងនិងអាមេរិកបើគិតសព្វទៅគ្រាន់់បើជាង
   ចចក. ..ព្រោះគេមិនចេះលេបទឹកដីខ្មែរធ្វើជាប្រទេសគេទេ..ផ្ទុយទៅវិញគេអាចមានប្រយោជន៏ដល់់
   យើងត្រង់់ថាចចកមិនអាចលេបទឹកដីយើងបាន..គេការពារទឹកដីយើងទៅវិញទេកាលណាយើងមាន
   សហប្រតិបត្តិការនិងទំនាក់់ទនងល្អជាមួយគេ)បានចាកចេញពីឥណ្ឌូចិនតាំងពីឆ្នាំ១៩៧៥..ចចកសប្បាយចិត្តណាស់់
   គេធើអិតាមចិត្ត…ស្រុកខ្មែរដូចជាផ្ទះគេចឹង គេចូលនៅតាមចិត្ត ហើយមេគ្រួសារយើងគេសង្កត់់ពីលើជាប់់
   ទៅណារួច?ត្រូវតែបំរើគេរហូតហ្នឹង!!!ចឹងយើងនៅតែក្រហ្នឹង!ទោះមានរ៉ែមាសដែលទើបរកឃើញថា
   មានបរិមាណដល់់ទៅ៨លានតោនក៏ដោយ។យើងត្រូវឈប់់ចាញបោគេ..ឈប់់ធ្វើចំបាំងណាដើម្បីគេ
   ឈប់់ធ្វើសង្រ្គាមសំលាប់់គ្នាឯង..ដែលនេះជាចំណុចខ្សោយរបស់់ខ្មែរយើង…ព្រោះកាលណាយើងសំលាប់គ្នា
   យ៉ាងរង្កាលដូចជាក្នុងសម័យអាពតចឹង..យើងនឹងចុះខ្សោយ!!គេមើលខើញចំណុចហ្នឹងទើបបានជាគេញុះញង់់
   អោយខ្មែរយើងធ្វើសង្រ្គាមសំលាប់់គ្នាអោយអស់់ ទើបគេស្រួលត្រួតត្រាជិះជាន់់។សំគាល់់ឧបត្តិហេតុមួយ៖
   នៅពាក់់កណ្ដាលសតវត្សទី១៩ សៀមនិងយួនបានពុះប្រទេសខ្មែរជាពីរ៖ខាងលេចបានទៅសៀម ខាងកើតបានទៅយួន ..គេថែមទាំងបានដូរឈ្មោះភូមិស្រុកទេសយើងហើយរួចជាស្រេច..ភ្នំពេញយួន
   អោយឈ្មោះថាណាម យាង…គេពុះចែកទឹកដីខ្មែរយ៉ាងស្រួលណាស់់ ម្យ៉ាងក៏មកពីប្រទេសយើងក្នុងសម័យនោះមានប្រជាពលរដ្ឋមិនដល់់មួយលាននាក់់ផង….ក្នុងឆ្នាំ១៩០០
   ប្រទេសខ្មែរទើបមានប្រជាពលរដ្ឋមួយលាននាក់់!ពេលសង្រ្គាមស៊ីវិលខ្មែរផ្ទុះម្ដងៗជាឱកាសហុចអោយគេមាន
   កំលាំងខ្លាំងឡើងដើម្បីត្រួតត្រាខ្មែរ។

 5. កូនខ្មែរ-បារាំង ថា:

  Pourquoi le Cambodge est pauvre? On devrait poser cette question à Sihanouk et Hun Sen.

  • កួរ​ស្រូវ ថា:

   Et pourquoi doit-on poser cette question seulement a Sihanouk et Hun Sen? Pas aux autre hommes politiques?

   Par contre, si l’on examine la situation reelle du Cambodge, on voit tres clair qu’il y a seulement Samdech Hun Sen qui est en train de construire le pays, et les autres, ce sont les bons a rien, ce qu’ils savent faire c’est de critiquer et critiquer sans arret. Il est evident que l’Occident leur a appris l’esprit de critique, mais il ne faut pas s’arreter la, il faut faire quelque chose pour montrer au peuple cambodgien qu’ils ne sont pas de bons a rien.

   • En fait, dans tous les sociétés dans le monde, il faut y avoire deux personnes: une personne qui travaille et un autre qui contrôle.

    Si Hun Sen prend le rôle d’execution, autre partie doit prend le rôle de critiquer. C’est normale.

    Même si cet autre partie veut prendre le rôle d’exécution, Hun Sen ne va pas d’accord.

    En fait, Hun Sen n’est pas le seul qui est en train de construire le pays, Si non, il n’est pas premier ministre.

   • កួរ​ស្រូវ ថា:

    Tout le monde est d’accord qu’en matiere politique, on a besoin une contre-balance de pouvoir excecutif, cela veut dire qu’on exige des critiques constructives, pas des critiques desctructives. Toutes les tenattives de bloquer les activites economiques, en menant des greves et des manifestations n’aboutissent a des consequences positives. Qui vont perdre de l’argent et peut-etre le travail?

    En matiere politique, tout est le travail en groupe, quand on mentionne le leader, cela veut dire le parti politique entier. Nulle part, on peut trouver un homme unique etant capable de diriger le pays.

    D’autre part, le modele de democratie occidentale n’est pas toujours adequate pour tous les pays dans le monde entier. Si l’on prend l’example de Singapore qui marche plutot dans la voie non democratique, ou l’intervention de l’Etat est partout, on va voir qu’il y a un autre moyen efficace de developper le pays. En effet, le Singapore est le moin corruptible dans la region, le plus transparent en matire de mesures gouvernementaux, et aussi le plus moderne et riche.

    L’existance de “la Gauche” et de “La Droite” en France, est tres bien pour les francais, mais on doute que cela va donner le meme effet au Cambodge. Le Syndicat et les “greves” totaux marchent tres bien en France, mais ce ne seraient pas les meme choses au Cambodge.

   • Qu’est ce qu’on va faire autre que la grève si notre demande n’est pas pris en compt? pourquoi pas la grève? rester silence?

    La dictatature peut être bon ou n’est pas bon, ça dépend. Si tous les hommes d’état sont très capable et ont de bonne volonté, ça sera bon. mais ça, c’est rare.

    s’il y qqn est en corruption, qu’est ce qu’il faut faire? il faut rester calme?

    Mais c’est quoi la critique destructive? Quelque fois, pour certain homme politique, l’act de bloquer la corruption est une acte destructive.

   • កួរ​ស្រូវ ថា:

    Tout d’abord, on doit se poser la question pourquoi aux Etats-Unis, il n’y a presque jamais de greve? La reponse est qu’il y a tourjours des negociations entre Union (syndicat) et le Patronat avant que les gens fassent la greve. Et ils trouvent presque tout le temps des solutions.

    Deuxiemement, dans le context du Cambodge, le gouvernement a tres peu d’influence sur le Patronat; si l’on fait la greve, on a tres peu d’espoir d’avoir des reponses positives. Le pays qui peut donner des pressures sur le Patronat, c’est les Etats-Unis, parce qu’ils achetent des vetements des usines au Cambodge. Et si les Etats-Unis restent calme, ca veut dire que les problemes ne sont pas du tout faciles a resoudre.

    Pour lutter contre la corruption, le gouvernement a deja adopte une loi anti-corruption, il nous reste seulement a appliquer cette loi.

   • la question au Cambodge concernant la grève, c’est qu’on n’a pas de solution lors de la négotiation entre le syndicat et le patron. Et donc pourquoi pas de la grève?

    Selon vous il faut laisser ces patron faire qqch sans respecter le droit de travail? Il faut faire la grève lors que le gouvernment s’en fou, les patrons s’en fou…
    Si non, pourquoi ne pas effacer ces droit de faire de la grève?

    Concernant la corruption, le fait d’avoir une droit anti-corruption est bon, mais ça ne montre pas grand chose. Il reste sur l’application de la loi.

    Si on a de la loi; si on ne respect pas de la loi; ce sont des partie opposant qui joue le rôle de critiquer. Et on ne va pas voire les opposants construire les écoles, etc… parce que les peuples votent la partie gagnant pour travailler et la partie opposant pour les observer.

   • កួរ​ស្រូវ ថា:

    វិចិត្រ
    On a le droit de faire la greve, mais, meme si en France, quelques fois la greve ne change rien du tout. On fait la greve juste pour exprimer son opion publiquement.

    Si le patron a viole la loi du travail, alors la, il faut qu’on porte plain au tribunal, afin de poursuivre un proces. Et si le patron est couplable, il sera puni par les lois. Il est beaucoup mieux de faire la greve.

    Pour construire un Etat de droit, on a besoin des annees et des annees, surtout pour un pays comme le notre, qui a ete ravage par les guerres civiles. Si l’on prend l’example des Etats-Unis, la democratie americaine s’est developpee pendant plus de 300 ans pour arriver au niveau actuel; mais ce ne veut pas dire que maintenant les lois sont tres bien respectees, il y a toujours des gens qui violent les lois, sinon il n’y aurait pas de prisons.

   • Voilà, la grève c’est pour exprimer. D’après vous, est qu’il est la plaisir des gens de faire de la grève? Non, c’est parce qu’il a fait des choses: néégocier, négoccier,… et les gens n’a pas pris en compt.

    “Etats-Unis, la democratie americaine s’est developpee pendant plus de 300 ans”. La truc c’est comme ça, les hommes scientifiques ont fait de la recherche pendant centaine d’année pour fabriquer un ordinateur qu’on utilise audjourd’hui, est-ce qu’il faut centaine d’année aussi pour le pays comme cambodge de fabriquer un ordi?

    Dans tous les pays du monde, il existe toujour des gens qui ne respectent pas de la loi. La différent est que dans un pays, il y a plus de gens qui ne respectent pas de loi que l’autre pays.

    Le développement doit être fait progressivement, mais ne veut pas dire qu’il faut mille année pour se développer.

    “Le Cambodge aujourd’hui nest pas vraiment développé. En effet, on a demandé de plus en plus de l’aide étranger.”

  • sambatt ថា:

   Ces deux hommes ne sont pas les seules responsables de la pauvreté
   du Cambodge..Ils sont des marionettes que La Chine et le Vietnam
   utilisent pour satisfaire leur ambitions politiques.La quetion :pourqoi le Cambodge
   est-il pauvre? se trouve dans l`histoire du Cambodge..Il faut l`étudier pour le
   trouver.Il y acertains aspects qu`on peut considérer à propos cet question :Pourquoi
   le Cambodge est-il pauvre? :

   _Nous sommes très petit population surtout au milieu du dix-neuvième siècle
   où nos deux puissant voisins faillait avaler nôtre pays ,mais grace à l`intervention
   du colonialisme de la France,nous étions sauvé et avions le quoi qui reste pour
   continuer à exister dans le monde.

   _Nous sommes naives :nous sommes allés à la guerre contre la France et les États-Unis
   laissant de bons opportunités au Vietnam de nous mordre et nous contrôler et voler et tuer
   nos meilleurs dirigeants et politiciens.

   _Nous ne sommes pas solidaires,permettant nos deux puissant voisins de nous déchirer
   et détruire nôtre unité nationale et causant les guerres civiles qui ont fait des millions de
   morts ,des centaines des milliers de blessés et orphelins et veuves…

 6. kaps ថា:

  Google watched CTN , if Google watched other TV stations too, Google would see the differences.

 7. ខ្ញុំគិតថាការវាយពាក្យ ់Why Cambodia’ របស់វិចិត្រមិនឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងស្រុងពីទស្សនៈរបស់ពិភពលោកចំពោះកម្ពុជានោះទេ។ ឃ្លាទាំងឡាយដែលលេចឡើងនោះគឺជាពាក្យគន្លឹះដែលត្រូវបានគេវាយស្វែងរកឯកសារច្រើនជាងគេ។ ជាការពិតមានបញ្ហាជាច្រើនដែល​អ្នកសិក្សាមិនទាន់បានចាប់អារម្មណ៍ ឬ​ស្ថិតនៅ​ក្នុង​របៀបវារៈនៃ​ការសិក្សារស្រាវជ្រាវរបស់គេនៅឡើយ។ បញ្ហាដែលគេចាប់អារម្មណ៍ជាងគេ គឺ​ជាបញ្ហាដែលងាយរកការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការស្រាវជ្រាវដូច​ជា អំពើពុករលួយ ខ្មែរក្រហម សិទ្ធិមនុស្ស អភិបាលកិច្ចល្អ​ ជាដើម។ សូម្បីតែនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្រ្តាលី កម្មវិធីសិក្សាពីកម្ពុជាមិនទាន់មានលក្ខណៈទូលំទូលាយ​នៅឡើយដែរ។ តាមទស្សនៈ​របស់ខ្ញុំ​​ពិភពលោកបានស្គាល់ប្រទេសយើងកាន់តែច្បាស់គឺតាមរយៈការខិតខំផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកយើង និង​ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀត​ជាពិសេសគឺតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s