វិធី​ដែល​សារព័ត៌មាន​បង្វិល​ក្បាល​របស់អ្នក​


រូប​ទាំង​បី​ខាង​លើ​នេះ គេ​កាត់​ចេញមក​ពី​ស្ថានការណ៍តែមួយ តែ​ទៅ​តាម​រូប​នីមួយៗ​ អ្នក​អាច​យល់​ឃើញ​ខុស​ៗ​គ្នា។ បើ​គេ​យក​រូប​ទីមួយ​ទៅ​ផ្សាយ​ អ្នក​នឹង​យល់​ន័យ​ផ្សេង បើ​អ្នក​មើល​តែ​រូប​ទី​ពីរ​អ្នក​នឹង​យល់​ន័យ​មួយ​បែប​ទៀត។ ដូច្នេះ​ហើយ​អ្វី​ដែល​យើង​ឃើញ ដែល​ជា​អ្វី​ដែល​គេ​ចង់​ឱ្យ​យើង​ឃើញ​នោះ មិន​អាច​បញ្ជាក់​ពី​ការ​ពិត​បាន​ទេ។

របៀប​សរសេរ​កាន់​ជើង​ក្រុម​ម្ខាង បង្ខូច​ក្រុម​ម្ខាង​ទៀត អាចនៅ​​មានបច្ចេក​ទេស​​ច្រើន​ជាង​នេះ​ទៀត។

ឧទាហរណ៍៖ បើ​គេ​ចង់​សរសេរ​ថាអាមេរិច​ខូច ចិន​ល្អ គេ​នឹង​ខំសរសេរ​លើក​យក​ចំណុចច​អាក្រក់​របស់​អាមេរិច​ដែល​បាន​ធ្វើ​កន្លង​មក ហើយ​លើក​យក​ចំណុច​ល្អ​ៗរបស់​ចិន។ នរណា​ក៏​មាន​ចំណុច​អាក្រក់​និង​ចំណុច​ល្អ​ដែរ។

ឧទាហរណ៍​៖​ ប្រៀប​ធៀប​ទីក្រុង​ពីរ។ បើ​គេ​ចង់​កាន់​ជើង​ក្រុង ក បង្អាប់​ក្រុង ខ នោះ​គេ​នឹង​លើក​យកកន្លែង​ស្អាត​​បំផុត​របស់​ក្រុង​ ក មក​ប្រៀប​ធៀប​នឹង កន្លែង​គគ្រិចបំផុត​របស់​ក្រុង​ ខ។ ឬ​មួយ​និយាយ​ថា ក្រុង​ខ គ្មាន​អី​គ្រាន់​បើ​ជាង​ក្រុង​ក ទេ មាន​កន្លែង​គគ្រិច​ដូច​តែគ្នា។ល។

មនុស្ស​គឺ​ទន់​ខ្សោយ​បែប​នេះ​ឯង គ្រាន់​តែ​គេ​បំភាន់បន្តិច យើង​ចាញ់​បោក​គេ​ភ្លាម។ ដូច្នេះមុន​នឹង​ជឿ​នរណា​ម្នាក់ យើង​គួរ​ទាមទារ​ឱ្យ​អ្នក​ដែល​និយាយ​អូស​ទាញ​យើង​ ឬ​ស្វែង​រក​លើក​ចំណុច​អាក្រក់​ទាំង​សង្ខាង​ឱ្យ​បាន​ច្រើន​បំផុត ដើម្បីមក​ប្រៀបធៀប​គ្នា។

– បើ​គេ​និយាយ​ថា ក អាក្រក់។ អ្នក​គួរ​សួរ​គេ​វិញ​ថា តើ ខ អាក្រក់​ដែរ​ទេ?

– បើ​គេ​និយាយ​ នាយ​នេះ​ប្រឆាំងលោក​នាយក​ផ្កាប់​មុខ​តែម្ដង? អ្នក​គួរ​សួរ​ថា ចុះ​អ្នក​វិញ រណប​ ឬ អែបអប​ លោក​នាយកផ្កាប់មុខ​ដែរ​ឬទេ?

….

បើ​នៅ​មាន​បច្ចេក​ទេស​ផ្សេង​ទៀត សូម​អ្នក​អាន​ជួយ​បន្ថែម 😀

Advertisements

About វិចិត្រ

ជា​ខ្មែរ​ម្នាក់ ជា​មនុស្ស​ម្នាក់ ធម្មតា​ដូច​មនុស្ស​ឯ​ទៀត​ដែរ
អត្ថបទនេះត្រូវបាន​ផ្សាយក្នុង ទស្សនៈ។ ប៊ុកម៉ាក តំណភ្ជាប់​អចិន្ត្រៃ​យ៍​

22 Responses to វិធី​ដែល​សារព័ត៌មាន​បង្វិល​ក្បាល​របស់អ្នក​

 1. peehs07 ថា:

  ដើម្បីចង់ដឹងនូវទង្វើររបស់បុគ្កល របស់បក្សពួក ឬប្រទេសណាមួយ មានតែកែទម្រង់ ផ្នែកសិក្សាអបរំទេ ដែលអាចជួយបាន។ បើមិនដូច្នោះទេ ខ្ញុំជឿថា មិអាចជួយបានទេ។ ជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ ដូចជាមិនមាន គោលបំណងចង់ កែរទម្រង់ការសិក្សា ឱ្យបានដល់កម្រិតអន្តរជាតិទេ នេះមកពីការយល់ច្រឡំ ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលខ្មែរ ខ្លាចក្រែងអ្នកចេះទាំងនោះ ធ្វើអ្វីផ្សេងៗ ខុសនឹងគោលបំណងរបស់ខ្លួនចង់បាន, មែនទេ?

 2. Kdarm Sork ថា:

  Surely! Education produces a long term impact….(@_@) Invest more in education, please!

 3. តើមាននណាអាចប្រៀបធៀបរវាងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សសម រង្សីបានទេ?

 4. sambatt ថា:

  In Thailand, thai people get good education : they study wrong history.
  Education becomes an instrument that goverment leaders use to
  control on people and to satisfy their goal or ambitions.If thai people learned that
  they are thieves ,children of the thieves of Cambodian land..They will feel upset
  and could no longer be proud of themselves .To be proud of themselves, they need
  to learn that they are good people or that they are not thieves of Cambodian land.
  But knowing that history is useful to keep alive thai proud, Thai leaders need to
  change thai history and put it in the education system so that all thai children
  study that wrong hsitory and to be proud of themselves and to protect well
  their country.

  • To have a good history to be proud is a wrong concept.

   Khmer have a good history: used to be an empire in the region, bla blah, but now so poor in the region.. Nothing to be proud, it is so ashamed.

   This is just like we are proud that we are the son of a rich family but now poor.

   It don’t understand why thai want their poeple to believe that they are new generation of noble ancestor?

   • denith ថា:

    Because its the pride to lift up the national spirit. Everyone wants to feel proud of their country, so sometimes lies can get them there.

    Don’t you see now that some Cambodian want to make themselves look Korean or Thai or American? They have lost faith in their own roots, they seeks new mean of becoming better human, but they ain’t change. I rather live and die as a Cambodian.

   • Those who seek to be called a better man by making themself look like others are losing their spirit.
    They are just like people wear expensive cloth to make themself valuable.

    For me, value of ourself is not depend on our ancestor or other achievment, it depends on ourself.

    We are happy that our ancestor are great, but these are not our achievment. Even if our ancestor are bad, it is not our fault.

    For me, I would be proud only if i can do better than our ancestor.

    But for Cambodia today, i have nothing to be proud of.

 5. peehs07 ថា:

  The education alone can not be helped either, but we need education in:

  I. Politics, II. Economics, III. Education, IV. Health, V. Security

  as combination. For smooth transition, we must have a real political system to work with.

  Don’t you think so?

 6. sambatt ថា:

  we can be proud of our past or of our prensent or of our futur.
  Tha and Vietnamese people are very proud of themselves today..
  because their country are big and prosperous.They are richer than Cambodia.
  But prosperity is never long lasting..The chaos jsut started occurring in Thailand..
  and sononer or later that will be in Vietnam.Who know? Today thai people
  are proud of themselves of their culture or their history ,but they don`t learn that
  they originated from China i.e they were expulsed out of China and came to
  settle in Khmer empire in 13th centrury.
  People are proud of themselves because they are good people , they are not
  criminals or thieves.For exmaple how could Sirikit ,the present Thai king`s wife,
  be proud of wearing her blue diamond , and she complotted with the thief to
  get it? In fact it`s ashamed to wear that Blue Diamond to show the world that she
  is noble and rich .People value diamond and expected the Diamond value them back.
  I know that Diamond is beautiful but i never want it.I know something that daimond represent
  That could be its hardness,its brightness even in darkness,its purity, etc…
  I have read the book :The wrold history( authors: Wallbank and Schrier)..
  and I `d like just bring here what Confucius replied
  to what He was asked why the Chinese prized jade so highly :

  It`s because ,ever since the olden days,wise men have seen in jade all the different
  virtues.It is soft,smooth and shining,like kindness;it is hard ,fine and strong,like
  intelligent;its edges seem sharp but do not cut ,like justice…the stains in it ,which
  are not hidden and which add to its beauty,are like truthfulness…

  I just wear what that is necessary for me,this according circumstances
  in bathroom ,to take a shower ,i don`t need to wear clothes. ^_^

  • denith ថា:

   Even there’s chaos in Thailand, they already have strong economic foundation, therefore they only need time to rebuild their country. In Cambodia’s case, our economy is still weak. We still depends on other economy, imports, and foreign direct investment. We lacks domestic investment, production and our market place is relatively small compare to others. Thus, we need to do many jobs to catch up with our neighbors. We cannot sit and relax yet, but I also believe that one day, we will be able to become a better country.

   Bro Vichet, I know how Cambodian feel about Cambodia today, but we are now moving forward, we are not at war, we are not fighting anymore. We need people to get involve in the overall development. Everything is possible if we are together.

 7. kaps ថា:

  I agree with you guys, Thai and Vietnamese, they proud of their countries, and so as Khmer in the past. But no stable, sooner or later they will be the same as Khmer. Depending on how they run the country.

  I have different view. If we don’t have the right political system and structure, none of them or us could stay for long. No matter how hard we tried, it just won’t last long. I believe Khmer Angkor era they had run the country with solid political system and last for about 600 years. From 9th century A.D. thru 14th A.D. The Angkor was collapsed becuase of later Kings did not follow the Ex-King footstep or Khmer Angkor Political system. Don’t you agree with me? What other reasons can we find?

  You know that Khmer had killed about 3 million not long ago because of they had changed Khmer indentity. Don’t you think so? Do we notce that we had two majors revolution wars? The first one was Ney Trau Sock P’Em and second one was Pol Pot.

  Now Kampuchean government look like not following our Khmer footstep and not even trying to find out or use our Khmer political system at all, but keep using Communist system and other with mixed systems and they are not sure what they are doing. They do by the advisors from outsiders. That’s why we have a lot of problems with land disputtings and corruptions. They have tried to put all Kampuchean people to be slavery! or what? Can you explain what they are doing right now? Look like they don’t know what do except the investment groups tell them to do! Isn’t it? What they know only to cllect money? Isn’t it? I don’t think it gonna worked that way? Sorry, talk alittle bit long!

 8. Dear friends,
  today we have nothing to be proud of for our generation: sports, education economic,… all are poor performance. It is not time to “proud” to boast. It is time to develop and learn from the other.

  For Kaps: i don’t see that to apply old Khmer system will work, but in fact it would be worst.
  The old khmer king must do sth wrong, that is why it is collapse. Or the system did not work anymore. You can see that those time are great, but perhap, in reality, it is not great at all, If so why there is revolution? I don’t believe so much on stone inscription.

 9. sambatt ថា:

  It`s true that today it`s not time to be proud of our present Cambodia.
  but we could be proud of our ancestor`s achiement..that`s why
  our culture sticks firmly to our Angkor`s prosperity,
  Today ,it`s time to learn ,to work and to protect and rebuild our nation.

  • denith ថា:

   We can not lived by our ancestor achievement, we need to have dream and build it to surpass them. We should dream of being BETTER than our ancestor. Because Angkor Wat is a past, we should look into the future more than the past.

   • sambatt ថា:

    Since the collapse of Angkor era ,we still have nothing to
    compare to Angkor temples ..Yes our dream is to surpass
    our anacestor`s achievements…But in such present situations
    as we are …we are not lucky..because we are still under influence
    of Vietnam…khmer people of present cambodia are slowly
    suffering from that…poor economy, bad social problems ,AIDs,
    prostitution, etc…with the pro-vietnam goverment are ruining Cambodia
    and making Cambodian people have no chance to dream of surpassing
    our Angkorian ancestor `s heritage..
    That`s why we have today nothing to be proud of our present Cambodia..
    But all khmer people should never lose the pride of being Cambodian in any circumstances
    If we lose the pride of being Cambodian ‘we will lose our identity..

    We cannot live by our ancestor achievement,but we could be proud of our
    ancestor`s achievment because they our our ancestors..just like we could be proud of
    our parents riches or of our children`s success..because we are one family .
    we are not like thai or Vietanamese people who feel freely being proud of their
    countries that were stolen from Cambodia…It`s just like sport athletes who
    cheated to win the competition ..How could they be proud of themselves,of their
    victory?…in fact it would be shameful to cry victory while everybody knew they
    cheated in the competition.
    We ,khmer people of today, are still proud of our past…of our Angkor Wat..tha`s
    why we still put picture of Angkor Wat on our national flag!!!don`t you see this?

 10. peehs07 ថា:

  I still see different view than your. Here’s why? Look at our ancestor left for us and compare what we are right now. How big we are? How big Khmer in the past? What we have done for Khmer in the last 61 years or after Angkor era(from 800years ago)? We are the Khmer should be proud to what our ancestor had done and left for us! I don’t want to blame to anybody for these causes, but we should study and research more and more in order to analyze more correctly.

  • i’m not sure for what i said: old political system may or may not be good.

   A lot of temple left doesn’t meant that people at that time live happily or happy to build them: It is possible that they are happy or they are forced to build it. Anyway there are many century that we build temple continously, so there are many temple left.

   We have large territory, imply that we have strong army, and doesn’t imply that people live happily.

   Whatever the political system at that time is good or not, I’m sure it is not applicable for this age. We must believe in democracy and equality.

 11. peehs07 ថា:

  I believe in the Angkor era was more freedom than now. Most of them was obeyed the rule of laws that had been set by their leaders, even the kings themsevles went to fight at wars. They had more domocracy than now. They more honest than today. First of the kings were selected and voted by the people and their powers were given by the people. That’s why they were so powerful and able to do most of anything they want. People respected to their kings and even worship their kings as their God. I don’t believe that they were forced to build the Angkor or any monument. The people were happy to build with their kings. If any king did not build anything, that king must not king for them and those kings must be out! The kings at that time were honest to their people and the kings did everything for their country and people, but not do for foreigners at all.

  Let compare to today Khmer government the only Khmer people are poor and the foreigners are rich! Aren’t they? The foreigner awarded Khmer land to other foreigner and Khmer government stay quiet and not just quiet, but they built and protected the border for the foreigner to do anything they wanted. Wasn’t it? Show me what point that Khmer government help Khmer. Please show by Politics, Economics, Education, Health, and Security.

 12. peehs07 ថា:

  បើតាមមតិយោបល់របស់ខ្ញុំ មិនបាច់មើលវែងឆ្ងាយពេកទេ រឿងប្រជាធិបតេយ្យ កាលសម័យស្តេច ជំនាន់ដើមនោះ យើងគ្រាន់តែមើលរឿងកុនល្ខោន និងសៀវភៅរឿង ក៏អាចយើងយល់បានដែរ តើគេរើសស្តេច គ្រប់គ្រងប្រទេសយ៉ាងម៉េច? គេរកអ្នកចេះ អ្នកមានប្រាជ្ញាខ្ពស់ ឬអ្នកខ្លាំងពូកែ ដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហា ប្រទេសជាតិបាន ដែលហ៊ានចេញមុខច្បាំងតទល់នឹងខ្មាំងសត្រូវឈ្លានពាន មកលើប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួន! មែនទេ? របៀបគេរក គេដើរទូងស្គរ ស្រែកហៅរក គេបើកការប្រកួត គ្រប់យ៉ាង, មែនទេ?

  គេមិនមែនរើសយក តែបងប្អូន ញាតិមិត្ត ឬបក្សពួកគ្នាឯងនោះទេ! ទោះបី ចេះមិនចេះ ក៏យកដែរនោះទេ! គ្មានសមត្ថភាព ក៏យកដែរ ឱ្យតែបក្សពួកខ្លួន នេះហើយដែលធ្វើឱ្យប្រទេសជាតិ អន្តរាយនោះ! មែនទេ?

  ដូច្នេះប្រព័ន្ធគណៈបក្ស គ្មានអ្វីចំរើនទេ! មានតែវិនាស! មែនទេ?

  • ដើរ​ទូង​ស្គរ​រើស​ថ្នាក់​ដឹកនាំនោះ ប្រហែល​មាន​តែ​ក្នុង​រឿង​ព្រេង​ទេ។ មែនទែន មិន​ដឹងមាន​នៅ​សម័យ​ណា​ផង​ទេ។ ព្រោះ​បើ​យោង​តាម​សិលា​ចារឹក ស្តេច​ដែល​គ្រង​រាជ្យ ច្រើន​តែ​ជា​បង​ប្អូន​គ្នីគ្នា​គេ​ហ្នឹង​ឯង។

 13. peehs07 ថា:

  ខ្ញុំជឿថារឿងទូងស្គរ រកអ្នកមានបុណ្យ ឬអ្នកដឹកនាំ ជារឿងពិត ហើយវាអាចកើតមាន តាំងពីជំនាន់មនុស្សចេះ ធ្វើស្គរប្រើជាឧបករណ៍ភ្លេងម្លេះ។ ហើយការជ្រើរើសយក បងប្អូនកូនចៅស្តេច ឱ្យធ្វើជាស្តេច ខ្ញុំជឿថាមាន អញ្ចឹងមែន កាលជំនាន់ដើម ដោយសារឥទ្ធិពលតពីស្តេច ដែលជាបងប្អូន ដែលធ្លាប់មានឈ្មោះល្បីល្បាញខាង ដឹកនាំ។ ហើយវាបានក្លាយតៗមក រហូតដល់រលាយសម័យអង្គរ បន្តាប់ពីពេលនោះហើយ ដែលបណ្តាលឱ្យមាន កើតសង្គ្រាមច្បាំងគ្នាមិនចេះចប់ ច្បាំងគ្នាដណ្តើមរាជ្យ ដោយមិនបានគោរពតាមទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណកាលមក ដោយមិនបានអនុញ្ញាត ឱ្យប្រជារាស្ត្ររើសទេ តែប្រើអំណាចផ្តាច់ការណ៍ យកអំណាចនោះមកឱ្យខ្លួន។ល។ កាលពីដើមគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេ បានជាខ្មែរខ្លាំង។ បើនិយាយសម័យឥឡូវនេះ ដោយសារតែចង់បានអំណាច មកគ្រប់គ្រង ហ៊ានធ្វើល្បិចសម្លាប់មនុស្ស រាប់លាននាក់ ហើយហ៊ានដល់ពឹងបរទេស ឱ្យជួយច្បាំងដណ្តើម អំណាច អស់អីអស់ចុះ មិនខ្វល់ឱ្យតែបានអំណាច ហើយដាក់សុទ្ធតែបងប្អូនកូនចៅ និងបក្សពួកខ្លួន ឱ្យធ្វើធំៗគ្រាក់ៗ មែនទេ? បើមានមែន តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច ដើម្បីឱ្យបានជាទម្លាប់ ប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យ ដូចពីដើមវិញ? ហើយសូមប្រៀបមើល ទ្វីបអឺរុប និងអាស៊ី តើទ្វីបណាកាន់របប ប្រជាធិបតេយ្យមុនគេ?

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s