ផល​ប៉ះពាល់​របស់​អង់តែន​ទូរសព្ទ​លើ​សុខភាព


កំរិត​អនុភាព​ធំ​បំផុត​ ដែល​ច្បាប់​របស់​ប្រទេស​នានា​លើ​លោក ដាក់​កំហិត​មិន​អោយ​លើស៖
– នៅ​អាមេរិច 580-1000µW/cm2
– នៅ​អូស្ត្រាលី 200µW/cm2
– រុស្ស៊ី អ៊ីតាលី កាណាដា 10µW/cm2
– ចិន ៍​6µW/cm2
– ស្វ៊ីស 4µW/cm2
– អូទ្រីស 0,1µW/cm2
– ញូសឺលែន 0,02µW/cm2

សិក្ខាសាលា​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៦ ឧសភា ២០០៩ ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ទូរគមនាគមន៍ សូរ ឃុន និង​ មន្ត្រី​ជំនាញ​ មក​ពី​ប្រទេស​ធំៗ បា​នពន្យល់​ថា​ អង់តែន​ស្រុក​ខ្មែរ​មិន​ធ្វើ​អោយ​ប៉ះ​ពាល់ដល់​សុខភាព​ប្រជាជន​ទេ។ សង្ឃឹម​ថា អង់តែន​អស់​នេះ​មានអនុភាព​ក្រោម 0,1µW/cm2 ទៅ​ចុះ។

ដង់​ស៊ីតេ​អនុភាព ផល​ប៉ះ​ពាល់​ផ្នែក​ជីវៈ​ដែល​គេ​រក​ឃើញ បង្អែក
0.1 µW/cm2 EEG brain waves are altered when exposed to cell phone signal Von Klitzing, 1995
0.16 µW/cm2 ប៉ះ​ពាល់​ដល់​ដំនើរការ​ម៉ូទ័រ ការ​ចង​ចាំ និង ស្មារតី​របស់​កូន​សិស្ស។ Kolodynski, 1996
0.168 – 1.053 µW/cm2 ធ្វើ​អោយ​កណ្តុរ​បាត់​បង់​លទ្ធភាព​បន្ត​ពូជ ក្រោយ​ពី​ប្រឈម​នឹង​រលក​ទូរសព្ទ​ចេញ​ពី​អង់តែន​ប្រាំ​ជំនាន់​មក Magras & Xenos, 1997
0.2 – 8 µW/cm2 Two-fold increase in childhood leukemia from AM-FM exposure Hocking, 1996
1.3 – 5.7 µW/cm2 Two-fold increase in leukemia in adults from AM RF exposure Dolk, 1997
2.4 µW/cm2 មាន​អាំងទែរផេរ៉ង់​ ជា​មួយ​ឧបករណ៍​វេជ្ជសាស្ត្រ Joyner, 1996
2 – 4 µW/cm2 Direct effect of RFR on ion channels in cells/opening of acetycholine channels D’Inzeo, 1988
4 – 10 µW/cm2 ធ្វើ​អោយ​រយៈ​ពេល​ប្រតិកម្ម​នៃ​គំហើញរបស់​កុមារ​យឺត។ Chiang, 1989
5 – 10 µW/cm2 សកម្មភាព​ប្រព័ន្ធ​ប្រសាទ​ចុះ​ថយ Dumanski, 1974
10 µW/cm2 ធ្វើ​អោយ​រយៈ​ពេល​ប្រតិកម្ម​នៃ​គំហើញយឺតខ្លាំង និង​បន្ថយតួនាទី​ផ្នែក​ចងចាំ។ Chiang, 1989
10 – 25 µW/cm2 Changes in the hippocampus of the brain Belokrinitskiy, 1982
30 µW/cm2
(0.015 W/Kg SAR)
Immune system effects – elevation of PFC count (antibody producing cells) Veyret, 1991
50 µW/cm2 An 18% reduction in REM sleep (important to memory and learning functions) Mann, 1996
100 µW/cm2 ផ្លាស់ប្តូរ​ដំនើរការ​ប្រព័ន្ធ​ឈាម Elekes, 1996
100 µW/cm2 បាត់​បង់​អ័រម៉ូន​អាំង​ស៊ុយ​លីន​ 26% Navakatikian, 1994
120 µW/cm2 A pathological change in the blood brain barrier (915 MHz) Salford, 1993

Listing of Full Citations Refrenced Above

Study Description
Adey, WR., et. al., 1996. Brain tumor incidence in rats chronically exposed to digital cellular telephone fields in an initiation-promotion model. Bioelectromagnetics Society 18th Annual Meeting, Proceedings, Abstract A-7-3.
Belokrinitskiy, VS., 1982. “Destructive and reparative processes in hippocampus with long-term exposure to nonionizing radiation.” In U.S.S.R. Report, Effects of Nonionizing Microwave Radiation, No. 7, JPRS 81865, pp. 15-20.
Chiang, H., et. al., 1989. Health effects of environmental electromagnetic fields. Journal of Bioelectricity, 8: 127-131
Chou, CK., & Guy, AW., 1992. Long-term low level microwave irradiation of rats. Bioelectormagnetics 13:469-496
D’Inzeo, G., et. al., 1988. Microwave effects on acetycholine-induced channels in cultured chick myotubes. Bioelectromagnetics 9; 363-372.
Dolk, H., et. al., 1997. Cancer incidence near radio and television transmitters in Great Britain. Am J Epidemiology 145(1) P 1-9 Jan 1997.
Dumanski, J.D., and Shandala, M.G., 1974 “The Biological Action and Hygenic Significance of Elecromagnetic Fields of Superhigh and Ultrahigh frequencies in Densely Populated Areas,” from Biological Effects and Health Hazards of Microwave Radiation. Proceedings of an International Symposium, Warsaw 15-18 October, 1973, Polish Medical Publishers, Warsaw, 1974.
Dutta, SK., et. al., 1989. Radiofrequency radiation-induced calcium ion efflux enhancement from human and other neuroblastoma cells in culture. Bioelectromagnetics 10: 197-202.
Elekes, E., 1996. Effect on the immune system of mice exposed chronically to 50 Hz amplitude-modulated 2.45 GHz microwaves. Bioelectromagnetics 17:246-8.
Hocking, B., et. al., 1996. Cancer incidence and mortality and proximity to TV towers Med J Aust 165(11-12) P. 601-5 Dec 2-16, 1996.
Joyner, K., et. al., 1996. Mobile telephones interfere with medical electrical equipment. Australas Phys Eng Sci Med 1994 Mar. 17(1). P 23-7.
Kolodynski, AA., Kolodynska VV, 1996. Motor and psychological functions of school children living in the area of the Skrunda radio location station in Latvia. Sci Total Environ 1996;180:87-93
Kues, HA., 1992. Increased sensitivity of the non-human primate eye to radiation following opthalmic drug pretreatment. Bioelectromagnetics 13:379-93.
Kwee, 1997 The biological effects of microwave radiation. Abstract in Proceedings of the Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, Bologna, Italy, June 1997.
L. Salford (1993) “Experimental studies of brain tumor development during exposure to continuous and pulsed 915 MHz radio frequency radiation,” in Bioelectrochemistry and Bioenergetics, Vol. 30: pg. 313-318.
L. Von Klitzing “Low-Frequency pulsed electromagnetic fields influence EEG of man.” Physica Medica, Vol. 11, No. 2, pps 77-80, April-June 1995.
Lai, H., and Singh, NP., 1995. Acute low intensity microwave exposure increases DNA single strand breaks in rat brain cells, Bioelectromagnetics 1995;16:207-10.
Lai, H., & Singh, NP., 1996. Single and double strand DNA breaks in rat brain cells after acute exposure to radiofrequency electromagnetic radiation. Int J Radiat Biol 1996;69:513-21.
M.A. Navakatikian and L.A. Tomashevskaya “Phasic Behavioral and Endocrine Effects of Microwaves of Nonthermal Intensity,” by Carpenter DO and Ayrapetyan S, editors. Biological Effects of Electric and Magnetic Fields. Volume 1, published by Academic Press
Magras, IN., & Zenos, TD., 1997. RF Radiation-induced changes in the prenatal development of mice. Bioelectromagnetics 18:455-461.
Mann, K., et. al., 1996. Effects of pulsed high-frequency electromagnetic fields on human sleep. Neuropsychobiology 1996;33:41-7.
Phillips, J., et. al., 1998. DNA damage in molt-4 lymphoblastoid cells exposed to cellular telephone radiofrequency fields in vitro. Bioelectrochemistry and Bioenergetics 45:103-110.
Ray, S., & Behari, J., 1990. Physiological changes in rats after exposure to low levels of microwaves. Radiat Res 123: 190-202
Repacholi, M., et. al., 1997. Lymphomas in Eµ-Pim1 transgenic mice exposed to pulsed 900 MHz electromagnetic fields. Radiat Res. 1997; 147:31-40.
Salford, 1997 Blood brain barrier permeability in rats exposed to electromagnetic fields from a GSM wireless communication transmitter. Abstract in Proceedings of the Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, Bologna, Italy, June 1997.
Salford, LG., et. al., 1993. Permeability of the blood brain barrier induced by 915 MHz electromagnetic radiation;continuous wave and modulated at 8, 16, 50 and 200 Hz. Bioelectrochem Bioenerg 1993;30:293-301.
Szmigielski, S., et. al., 1982. Accelerated development of spontaneous and benzpyrene-induced skin cancer in mice exposed to 2350 MHz microwave radiation. Bioelectromagnetics 3: 179-192.
Szmigielski, S., et. al., 1982. Cancer morbidity in subjects occupationally exposed to high frequency (radiofrequency and microwave) electromagnetic radiation. Sci Total Environ 1996; 180:9-17
Veyret, B., et. al., 1991. “Antibody responses of mice exposed to low-power microwaves under combined, pulse and amplitude modulation,” Bioelectromagnetics 12: P 47-56.

http://www.wave-guide.org/library/studies.html

Advertisements

About វិចិត្រ

ជា​ខ្មែរ​ម្នាក់ ជា​មនុស្ស​ម្នាក់ ធម្មតា​ដូច​មនុស្ស​ឯ​ទៀត​ដែរ
អត្ថបទនេះត្រូវបាន​ផ្សាយក្នុង ទស្សនៈ, ព័ត៌មាន, វប្បធម៌​ទូទៅ។ ប៊ុកម៉ាក តំណភ្ជាប់​អចិន្ត្រៃ​យ៍​

21 Responses to ផល​ប៉ះពាល់​របស់​អង់តែន​ទូរសព្ទ​លើ​សុខភាព

 1. kienforcefidele ថា:

  ហេង​វិញ អញ្ចឹង! ប្រសិន​បើ​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​អត់​ទាន់​មាន​ការ​ប៉ះ​ពាល់​សុខភាពដោយ​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ទ។ តែ​ឥឡូវ​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ទ​នៅ​កម្ពុជា​ចេះ​តែ​កើន​ឡើង​ច្រើន​ហើយ ប្រហែល​ជា​ទៅ​ថ្ងៃ​អនាគត អាច​នឹង​មាន​បញ្ហា។ 😀

  • វិចិត្រ ថា:

   អ្នក​ស្រុក​គេ​ថា​ មាន​បញ្ហា​ក្អួត​ចង្អោរ វិល​មុខ តែ​ខាង​ក្រសួង​គេ​ថា​មិន​អី។ សង្ស័យ​តែ​អី​យូរ​ហើយ​តែ​យើង​មិន​ដឹង។

 2. តើ​ប្រព័ន្ធ GPRS អាច​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​សុខភាព​យើង​ទេ​ លោក​គ្រូ? ឧទាហរណ៍ ពេល​ដេក យើង​ដាក់​ទូរស័ព្ទ​ក្បែរខ្លួន តើ​វា​អាច​ផ្ដល់​ផល​វិបាក​អ្វី​ខ្លះ?

 3. ម៉ារី ថា:

  Current researches show that cellular radio radiation doesn’t pose any health threats. Network as well as electronic equipment is made by conforming to safety requirements. Manufacturers already set the limit for maximum radio radiation to meet the requirements.

  You can find more information at:
  http://www.arpansa.gov.au/mobilephones/index.cfm
  http://www.arpansa.gov.au/RadiationProtection/Factsheets/is_antenna.cfm
  http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/cellpcs.html
  http://www.fcc.gov/cgb/cellular.html

  In conclusion, there is no worry.

 4. ម៉ារី ថា:

  They know the radio radiating from the base station antenna.
  Mobile phone system (2G-3G) operate at the frequency from 800Mhz-2100Mhz, which is called non-ionizing radiation. It doesn’t cause any harmful effect on human health. Please also refer to the links.

  From FCC, US:
  “In the case of cellular base station transmitters, at a frequency of 869 MHz (the lowest frequency used), the FCC’s RF exposure guidelines recommend a maximum permissible exposure level of the general public (or exposure in “uncontrolled” environments) of about 580 microwatts per square centimeter (µW/cm2), as averaged over any thirty-minute period. This limit is many times greater than RF levels typical found near the base of typical cellular towers or in the vicinity of other, lower-powered cellular base station transmitters. For example, measurement data obtained from various sources have consistently indicated that “worst-case” ground-level power densities near typical cellular towers are on the order of 1 µW/cm2 or less (usually significantly less). Calculations corresponding to a “worst-case” situation (all transmitters operating simultaneously and continuously at the maximum licensed power) show that in order to be exposed to levels near the FCC’s limits for cellular frequencies, an individual would essentially have to remain in the main transmitting beam (at the height of the antenna) and within a few feet from the antenna. This makes it extremely unlikely that a member of the general public could be exposed to RF levels in excess of these guidelines from cellular base station transmitters.”

  http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/cellpcs.html

  From ARPNSA, Australia:
  “The exposure levels of RF radiation are measured in microwatts per square centimeter (abbreviated as μW/cm2). One μW is a millionth of a watt. The maximum exposure levels measured adjacent to the base station towers are less than 2 μW/cm2. The exposure level decreases with increasing distance from the base of the tower.

  These levels can be compared with 450 μW/cm2, which is the exposure limit at 900MHz for members of the public (that is, unlimited exposure duration)”
  http://www.arpansa.gov.au/RadiationProtection/Factsheets/is_antenna.cfm

  From MIC, Japan:

  “The radio waves currently used for telecommunication or broadcasting are electromagnetic waves (non-ionizing radiation) which do not have enough energy to ionize atoms from materials. Although some of the electromagnetic waves, such as ionizing radiation including X-ray or gamma-ray, have high frequencies and strong energy that ionize atoms, they are very different from the radio waves we are dealing with; that is non-ionizing radiation.”

  http://www.tele.soumu.go.jp/e/ele/body/index.htm

 5. ពីមុននៅជិតអង់តែនខ្លាចតែឆក់ ឫរន្ទះបាញ់ទេ តែឥលូវមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនហើយ!

  • កាក​អំពៅ ថា:

   បើ​សិន​ជា​ការ​សាង​សង់​គោរព​តាម​បទដ្ឋាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ គេ​ត្រូវ​តែ​មាន​ប្រព័ន្ធ​ការពារ​រន្ទះ​ជា​និច្ច នោះ​ប្រហែល​ជា​មិន​មាន​បញ្ហា​រន្ទះ​បាញ់​ទៅ​រួច​ទេ។

 6. denith ថា:

  ខ្ញុំមិនខ្វល់ចំពោះម៉ាសៀរជំទង់ៗទេ

  តែលោកម្ចាស់ លោកជំទាវម៉ាចំនួន អោយកូនកំពុងរៀនបឋមប្រើទូរស័ព្ទដែរ មិនគិតអោយបាន វែងឆ្ងាយសោះ ចាំមើល!!!

 7. ម៉ារី ថា:

  Although there is no published report on the exposure level of mobile base station antennas in Cambodia, it is very unlikely that it would exceed the allowed level specified by various countries when all operators are deploying the standardized cellular systems developed by recognized industries.

  For example, the allowed max transmitted power for Wireless LAN system is no greater than 1watt. Although engineers want to increase it more than this, it is still impossible because products from Avarion for instance won’t allow this.

  Cellular systems need more careful power control specified in its standards adopted by all manufacturers to have optimum communications.

  In short, engineers can’t do anything more than the given max values of equipments from manufactures, which are supposed to conform to international standards and safety requirements specified by WHO and organizations concerned.

 8. vandakimseok ថា:

  សង្ឃឹមដូចបងដែរចុះ។
  បងខ្ញុំចង់សួរបងមួយ៖ ខ្ញុំចង់សរសេរ MADE IN CAMBODIA ជាភាសាបារាំង តើសរសេរយ៉ាង
  ម៉េចទើបត្រូវ?​​ សូមអរគុណបងទុកជាមុន ។

 9. Sophia ថា:

  អង់តែនទូរសព្ទសំដៅលើ អង់តែនខ្ពស់ដែលគេដាក់ភ្លើងក្រហមនៅពេលយប់មែនទេ?​ រឺសំដៅលើទូរសព្ទដៃ?

 10. vandakimseok ថា:

  អរគុណបងដែលបានប្រាប់។
  តាមពិតទៅខ្ញុំត្រូវយកពាក្យនេះទៅដាក់នៅលើផលិតផលសំលៀកបំពាក់ដែលធ្វើនៅស្រុក
  ខ្មែរដើម្បីនាំចេញទៅអាមេរិក និង សហភាពអឺរ៉ុប។ពីមុនយើងដាក់តែភាសា អង់គ្លេស, អេស្បាញ, កូរ៉េ,​ចិន, និង ព័រទុយហ្កាល់ ទេ តែអាឡូវBuyer យើងនៅអឺរ៉ុបទាមទារអោយយើង
  ដាក់ភាសាបារាំងទៀត។តែគ្មាននរណាចេះបារាំងសោះ។
  MADE IN CAMBODIA យើងអាចសរសេរ Fabrique en Cambodge រឺ fabrique en le Cambodge បានទេ?

  • វិចិត្រ ថា:

   ដាក់​ថា Fabriqué au Cambodge ត្រឹម​ត្រូវ​ជាង។ មិន​មែន Fabriqué en Cambodge ទេ។ en សំរាប់​ប្រើ​ជា​មួយ​ឈ្មោះ​ប្រទេស​ដែល​ជា​នាម​ញី ដូច​ជា​
   Fabriqué en France, ព្រោះ La France
   Fabriqué en Chine, ព្រោះ La Chine
   ុ…
   Fabriqué au Vietname, ព្រោះ Le Vietname

 11. vandakimseok ថា:

  Thank you so much Bong that help me!

  I’ll tell the mechandise to follow you!

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s