គណិតវិទ្យា​អូឡាំពិច​អន្តរជាតិ ១៩៦៦


សូភីយ៉ា, ប៊ុលការី ៣-១៣ កក្កដា ១៩៦៦

First Day
1. (USS) Three problems A, B, and C were given on a mathematics olympiad. All 25 students solved at least one of these problems. The number of students who solved B and not A is twice the number of students who solved C and not A. The number of students who solved only A is greater by 1 than the number of students who along with A solved at least one other problem. Among the students who solved only one problem, half solved A. How many students solved only B?

2. (HUN) If a, b, and c are the sides and \alpha , \beta and \gamma the respective angles of the triangle for which a + b = \tan \frac{\gamma}{2}(a \tan \alpha + b \tan \beta), prove that the triangle is isosceles.

3. (BUL) Prove that the sum of distances from the center of the circumsphere of the regular tetrahedron to its four vertices is less than the sum of distances from any other point to the four vertices.

Second Day
4. (YUG) Prove the following equality:
\displaystyle \frac{1}{\sin 2x}+\frac{1}{\sin 4x}+\frac{1}{\sin 8x}+...+\frac{1}{\sin 2^nx} =\cot x -\cot 2^nx
where n \in \mathbb{N} and x \notin \pi \mathbb{Z}/2^k for every k \in \mathbb{N}.

5. (CZS) Solve the following system of equations:
\left \{\begin{array}{c c} \vert a_1 -a_2 \vert x_2 + \vert a_1 -a_3\vert x_3 +\vert a_1 -a_4\vert x_4 &= 1 \\ \vert a_2 -a_1 \vert x_1 + \vert a_2 -a_3\vert x_3 +\vert a_2 -a_4 \vert x_4 &= 1, \\ \vert a_3 -a_1 \vert x_1 +\vert a_3-a_2 \vert x_2 + \vert a_3 -a_4 \vert x_4 &= 1, \\ \vert a_4 -a_1 \vert x_1+\vert a_4 -a_2 \vert x_2 +\vert a_4-a_3 \vert x_3 &= 1,\end{array} \right.
where a1, a2, a3, and a4 are mutually distinct real numbers.

6. (POL) Let M, K , and L be points on (AB), (BC) , and (CA) , respectively.
Prove that the area of at least one of the three triangles \triangle MAL, \triangle KBM , and \triangle LCK is less than or equal to one-fourth the area of \triangle ABC

Advertisements

About វិចិត្រ

ជា​ខ្មែរ​ម្នាក់ ជា​មនុស្ស​ម្នាក់ ធម្មតា​ដូច​មនុស្ស​ឯ​ទៀត​ដែរ
អត្ថបទនេះត្រូវបាន​ផ្សាយក្នុង គណិតវិទ្យា​។ ប៊ុកម៉ាក តំណភ្ជាប់​អចិន្ត្រៃ​យ៍​

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s